Gure zerbitzuak

Aholkularitza

Lan lerro honetan nagusiki Foru Komunitateko administrazio publikoetako hizkuntza politika aztertu eta ebaluatuko da, euskarari buruzko hizkuntza alderdien gaineko txostenak prestatuko dira eta aholkua emanen zaie Nafarroako Gobernuko departamentuei, eta toki administrazioei eta Nafarroan kokaturiko estatuko administrazioari, hala eskatzen badute.

a) Foru Komunitateko administrazio publikoetan hizkuntza politika aztertzea eta ebaluatzea.

b) Euskararekin zerikusia duten hizkuntza alderdiak ukitzen edo bere baitan hartzen dituzten foru legeen eta gainerako xedapen orokorren eta jarduera planen aurreproiektuen gaineko txostenak prestatzea, baita esparru horretan erregelamenduen proposamenak prestatzea ere, hala eskatzen zaionean.

c) Nafarroako Gobernuko departamentuei aholkua ematea Euskarabidea erakundeak esku hartzen duen esparruetan.

d) Toki administrazioei aholkua ematea Euskarabidea erakundeak esku hartzen duen esparruetan, baldin eta eskatzen badute.

e) Estatuak Nafarroan duen Administrazioari aholkua ematea Euskarabidea erakundeak esku hartzen duen esparruetan, baldin eta eskatzen badu.

f) Erabileraren esparruan ikertzea, koordinatzea eta aholku ematea gizarte bizitzaren zernahi esparrutan.

g) Euskaltzaindiarekin akordioak proposatzea, baita Euskaltzaindiarekin ezarritako akordioen ondoriozko jarduerak ere.

h) Nafarroako euskararen terminologia arloan jardutea.

i) Euskaratik edo euskarara egiteko agintzen zaizkion itzulpenak egitea.

j) Indarra duten xedapenek esleitzen dizkioten gainerako eginkizunak, eta helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen zaizkion guztiak.

Atzera