Langile publikoen gunea

Berariazko prestakuntza

Langileek lanean dituzten hizkuntza zailtasunak gainditzen laguntzeko, eta haien ahozko nahiz idatzizko gaitasunak hobetzeko.

Beraz, hizkuntzaren hainbat arloren inguruko ikastaro laburrak dira sail honetakoak, hala nola, ahozko nahiz idatzizko trebetasunak lantzeko ikastaroak, C1 mailako azterketak gainditzeko estrategiak lantzekoa, etab.

Ikastaro bakoitzaren fitxa teknikoan zehaztu dugu nori zuzenduta dagoen, zein baldintza bete behar dituen ikasleak, epeak, izena emateko beharrezkoa den euskara maila, etab.

Hona ikastaroen zerrenda: